Genomfört


Kick Off 24 timmar svart kvinna

Riksteaterns föreställning 24 timmar svart kvinna kommer spelas för gymnasieklasser och offentligt i Halland under våren -19. Föreställningens personer och skeenden är fiktiva, men inspirerade av verkliga händelser och överlevnadsstrategier, vänskaper och den dagliga kampen mot sexism och rasism. Pjäsen bygger på Fanna Ndow Norrbys bok Svart kvinna. Riksteatern Halland kommer arrangera en för spelperioden inledande Kick Off på Kungsbacka Teater 29 mars kl 9.30 – 12.00. Vi planerar för ett panelsamtal där olika röster bryts mot varandra och hoppas på ett friskt anslag med fokus på nya tankar och progressiva framtidsspaningar kring norm-kritik, mänskliga rättigheter, rasism, sexism och andra för sammanhanget adekvata teman. Panelen kommer presentera varsin spaning dvs ett kortare inlägg som sedan diskuteras mellan panel och publik. Moderator är Ylva Källman.

1-3 februari var det EXPO:SCENKONST i Kalmar

EXPO:SCENKONST arrangerades av Riksteatern Blekinge, Riksteatern Halland, Riksteatern Jönköpings län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern Kronoberg, Riksteatern Skåne, Riksteatern Väst.

EXPO:SCENKONST är en utbudsdag/mässa för professionell scenkonst. Under två dagar presenterades turnerande offentlig scenkonst från fria producenter, länsteatrar och Riksteatern. Publiken/deltagarna består främst av ideella riksteaterföreningar men även kommuntjänstemän, bygdegårdsföreningar och andra arrangörer av professionell scenkonst.

Läs mer här: https://exposcenkonst.riksteatern.se/

 


Presentation av Scenkonst för barn & unga 2019-2020!

Riksteatern bjöd in till presentation av utbudet för skola och offentliga föreställningar för målgruppen barn & unga/unga vuxna för vår/höst 2019 – vår 2020.

Var? Riksteatern Hallands lokaler, Falkenbergs Företagscenter, Kvarngatan 2, Falkenberg.
När? Måndag 15 oktober, kl.13.00 – 15.30
Ladda ner inbjudan här!

 


Repertoarträff Halland 23 oktober

Presentation och fördjupning av repertoar 2019-2020!

Den 23 oktober bjöd vi in till repertoarträff , dit vi välkomnade alla Riksteaterföreningar i Halland. Vi presenterade nya föreställningar på turné utifrån olika teman, innehåll och lokalförutsättningar. Under träffen gavs möjlighet för diskussioner, att fördjupa sig i teman och diskutera samarbeten.

Var? Riksteatern Hallands lokaler, Falkenbergs Företagscenter, Kvarngatan 2, Falkenberg
När? Tisdag 23 oktober

 

Ladda ner inbjudan här!


Fortbildningsträff för lärare

Se inbjudan genom att klicka här


Folk och kultur

Mer information finns att läsa på Folk och Kultur Eskilstuna 7-10 februari


EXPO Scenkonst

EXPO:SCENKONST är en sammanslagning av Riksteatern Södra Sveriges Utbudsdagar och Riksteatern Västs Scenkonstdagar.
Under två dagar presenterades turnerande offentlig scenkonst från fria producenter, länsteatrar och Riksteatern. EXPO:SCENKONST
ägde första gången rum den 24-25 februari 2018 på Helsingborgs Stadsteater.

Evenemanget arrangeras av Riksteatern Skåne, Riksteatern Väst, Riksteatern Blekinge, Riksteatern Halland,
Riksteatern Jönköpings län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern Kronoberg.


SÄSONGSUPPTAKT 2017 –  En heldag med publikarbete på Tjolöholms slott

Vi på Riksteatern Väst, Riksteatern Halland och Riksteatern Jönköpings Län välkomnade Riksteaterföreningar och anslutna
organisationer till en dag med publikarbete på härliga Tjolöholms slott.

Dagen handlade om hur vi kan kommunicera framgångsrikt för att möta en ny publik. Hur vi kan kommunicera Riksteaterns
värdegrunder,hur vi når ut med vårt budskap i sociala medier, press och allmän kommunikation till allmänheten för att nå en ny publik


Hållplats Halland 2013 – Ungkulturfestival för hela Halland

På höstlovet varje år erbjuds en härlig, häftig dag för ungdomar från 15 år och uppåt. Gratis buss går från alla andra halländska kommuner! Gratis mat, workshops, föreställningar och annat kul!

Teater Halland är en stark medarrangör i ungkulturfestivalen Hållplats. Ett samarrangemang med de sex halländska kommunerna, studieförbund och Ung i Halland. Projektet stöds av Region Halland – Kultur för barn och unga.


Hållplats Halland 2012

På höstlovet varje år erbjuds en härlig, häftig dag för ungdomar från 15 år och uppåt. Gratis buss går från alla andra halländska kommuner! Gratis mat, workshops, föreställningar och annat kul!

Teater Halland är en stark medarrangör i ungkulturfestivalen Hållplats.

Klicka här för att öppna PDF:en


Handslag Halland

Handslag Halland – en samverkansmodell för ideell kultursektor i Halland

Tillsammans med Riksteatern och Hallands bildningsförbund driver vi ett flerårigt projekt som handlar om att organisera det halländska kulturlivet och stödja arrangörer. Projektledaren Mattias Hansson når du på 0736557025.
mattias.hansson@handslaghalland.se

Klicka här för att öppna PDF:en


Ungt Nätverk Halland

Ett nätverk för ung kultur bildades för tre år sedan. Nätverket initieras av Riksteatern Halland för att skapa en plattform för utbyte mellan nätverkets aktörer och en plats för att hjälpa varandra genom regional samverkan att lyckas lokalt med sina initiativ. I nätverket arbetar vi med två stora evenemang;
Ungkulturfestival Hållplats på Teater Halland

UKM – ung kultur möts i hela Halland

Klicka här för att öppna PDF:en


Inflytandeprojektet i Halland

Klicka här för att öppna PDF:en